1. เข้าหน้าแจ้งชำระเงิน

โดยสามารถเข้าได้จาก https://ewheelsthailand.com/confirm-payment/

หน้าฟอร์มแจ้งชำระเงิน

2. กรอกรายละเอียด

ในช่องรายการสั่งซื้อให้กรอกเลข Order ID ที่ได้มาลงไป เมื่อเลขถูกต้องจำนวนเงินจะแสดงขึ้นมาทันที

กรอกรายละเอียดต่างๆ

3. รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ และติดต่อกลับ