Sale 18%

แผ่นรองน่อง Kingsong S18 (Power pads)

2,290 ฿

Power Pads for Kingsong S18

อุปกรณ์เสริมเพื่อช่วยเพิ่มสมรรถนะการขับขี่ล้อเดียวไฟฟ้า

Wishlist CompareCompare

Description

Description

แผ่นรองน่องสำหรับ KINGSONG S18 (Power Pad for S18)

อุปกรณ์เสริมเพื่อช่วยเพิ่มสมรรถนะการขับขี่ล้อเดียวไฟฟ้า สำหรับ Kingsong S18 โดยเฉพาะ

 

Additional information

จำนวนเงิน

, , ,

Talk with us