View all products

eWheels Thailand

สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า ล้อเดียวไฟฟ้า จักรยานไฟฟ้า ระดับ Hi-end
เพื่อประสบการณ์ที่ดีที่สุด ในการใช้สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า

e-Scooters
สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า

มีทั้ง

  • เน้นพกพาง่าย ขึ้นรถไฟฟ้าด้วย
  • เน้นขี่สบาย ไม่ค่อยต่อรถ
  • เน้นสมรรถนะ ขับขี่สนุก ลุยได้

e-Unicycles
ล้อเดียวไฟฟ้า

มีทั้ง

  • เน้นเบา คล่องตัว พกพาง่าย
  • เน้นวิ่งระยะไกล
  • มีโช้กกันสะเทือน

e-Bikes
จักรยานไฟฟ้า

มีทั้งจักรยานไฟฟ้าพับได้ ยกง่าย ไปจนถึงจักรยานไฟฟ้าวิบาก

Talk with us